strongvpn软件

机场禁区最新打卡位「天际走廊」 CMHK 5G 流动网络表现极速兼稳定

暑假已经过咗三份一,复常後嘅首个暑假,好多一家大细去旅行,加上嚟香港玩嘅旅客,令机场人流大增,机场重启後亦有新设施,其中有旧年 11 月尾机场连接一号客运大楼及 T1 衞星客运廊的天际走廊开通,响度可睇飞机又可睇靓景,唔少旅客都会分享相片、影片,或边上网、睇片边等上机,难怪成为上机前嘅新地标,今次就特登入到去禁区呢条天际走廊测试一下 CMHK 5G 流动网络表现喇。

唔讲唔知,原来天际走廊(Sky Bridge)系全球最长嘅机场禁区行人天桥,横跨机场滑行道,净空高度为 28 米,下面可以比最大型如 A380 嘅客机通过,即系话可以望住架飞机响你脚下行过,感觉又真系几特别㗎!而且天际走廊系旅客响机场可以去到嘅最高点,旅客可於观景台尽览停机坪景色,攰攰哋又可以坐低食啲嘢等朋友,想最後冲刺又有商店继续扫货。

嚟到呢度当然要跟亲友分享一下,点样睇住架飞机响脚下经过,post 相或片就少不免,甚至可用视像通话直播比亲友睇,而要流畅做到视像通话、分享影片相片、睇 YouTube 等,都要有一个极速又稳定嘅 5G 流动网络,所以跟住就搵嚟 CMHK 嘅 5G SIM 卡,加上 5G Android 机王 Galaxy S23 Ultra,同埋《Speedtest.net》app,响天际走廊多个必到位置实地测试其 5G 流动网络嘅表现,即试!

CMHK 系香港拥有最多 5G 频谱嘅营运商,包括拥有最多被誉为「5G 黄金频段」嘅 3.5GHz 频谱数量,更加系目前香港唯一投得 3.3GHz(3380 – 3400MHz)及 3.5GHz(3400 – 3460MHz)连续频宽频谱嘅 5G 网络营运商,能够灵活分配 3.3GHz 及 3.5GHz 频谱以提升网络容量,提供极速 5G 网络,今次测试嘅表现应该都会有惊喜喇。

机场天际走廊 5G 流动网络测试

好多本地或外地旅客,上机前都会去天际走廊到此一游,所以今次测试由连接 Sky Deck 附近范围开始,沿路行至天际走廊尽头嘅 Sky Deck 作结。

1)离港层(L6)餐厅区

响机场入闸过完海关後,向前行一阵就会见到天际走廊嘅入口,不过入去之前可以去楼下一层嘅餐厅医吓肚先,下面有茶餐听、汉堡饱店等等各式其适,响呢度测速可见下载及上载分别有 709Mbps 及 120Mbps,就算响度等朋友睇 4K 串流影片都无问题呀!

2)离港层(L7)连接 Sky Deck 电梯对出

食饱咗可以行去天际走廊打卡喇,响连接天际走廊嘅扶手电梯附近测速,比头先结果更好,下载见 837Mbps 及上载见 127Mbps,打卡一定流畅到爆。

3)Intervals 天际酒吧及餐厅

手电梯去到 L9,会见到天际酒吧及餐厅,呢度可以望到一边停机坪,坐响度饮杯嘢都几 chill,而呢度嘅速度测试结果,下载有 867Mbps、上载有 109Mbps,继续有极速表现。

4)天际走廊入口

转个弯去到天际走廊入口,又可以望到另一边嘅停机坪,呢度嘅测速继续有好表现,录得 858Mbps 下载同 106Mbps 上载。

5)天际走廊中段

沿路行到天际走廊中间位,呢度可以睇到飞机响正脚下经过,当然系个打卡热点,响呢度维持好表现,下载及上载速度分别系 791Mbps 及 86.5Mbps,打卡分享相片或影片都超快。

6)Sky Deck

最後去到 Sky Deck 入面,呢度可以多角度睇到停机坪唔同位置嘅景观,估唔到系响呢个位置竟然测试到有 896Mbps 下载及 125Mbps 上载嘅极速,接近 900Mbps 嘅下载速度系今次测试入面最高嘅一次,上载速度亦排名第二高。

小结

CMHK 5G 流动网络表现一向稳定,今次机场测速表现更是令人赞叹,大家知点拣啦!大家记住下次去机场就不妨预多少少时间,响呢条全球最长嘅机场禁区行人天桥拍片、打卡,特别系飞机响你脚下行过嘅片,再用埋 CMHK 5G 流动网络即时打卡同 post 靓相啦!

CMHK 5G 服务计划详情:
https://eshop.hk.chinamobile.com/tc/rateplanonly/rateplanonly-portal-list.html?shopCategoryId=27202302011620786165671399424&dispayType=all

CMHK GO!Pass 漫游产品:
https://eshop.hk.chinamobile.com/tc/corporate_information/Global_Services/globalRoaming/data_roam/GoPass.html

strongVPN好用吗

0 0 投票数
Article Rating
订阅评论
提醒
guest
0 Comments
内联反馈
查看所有评论
0
希望看到您的想法,请您发表评论x